Nuggetsy

1. Nuggetsy 10 szt.+sos

14 zł

2. Frytki + nuggetsy 8 szt.

16 zł